Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. New German Art draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan New German Art. De teksten en informatie op de websites van New German Art mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van New German Art;
 4. New German Art is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a.Toegebracht door de website
  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
  Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. New German Art is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 8. Prijzen van kunstwerken zijn continue in ontwikkeling, wij proberen prijsinformatie altijd actueel te houden, maar kunnen hierop niet 100% garantie geven. Dit geldt tevens voor beschikbaarheid van kunstwerken;
 9. De copyrights van de kunstwerken behoren toe aan de betreffende kunstenaars.